Month: sierpień 2023

Karta pobytu dla Ukraińców

Dla wielu Ukraińców Polska jest krajem, który oferuje szereg możliwości związanych z pracą, edukacją, a także stabilizacją sytuacji życiowej. Istotnym dokumentem, umożliwiającym długoterminowy pobyt na terytorium naszego kraju, jest karta pobytu. Karta pobytu dla Ukraińców to ważny dokument, który jest wydawany przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. W ciągu ostatnich lat liczba